Fundraising friendly: jak nastavit fundraising v organizaci – možné se ještě přihlásit

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Fundraisingový seminář pro ředitele, členy správní rady a fundraisery. Přinášíme zcela nový seminář, který je vyvolán poptávkou z řad fundraiserů, ale i managementu organizací.

Seminář je online a je nahrávám. Utekla-li vám první část ze tří, je možné se ještě přihlásit a nahrávku z první 3hodinové části vám zašleme.

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

Témata

  • Kdy je čas přijmou fundraisera nebo založit fundraisingový tým?
  • Jaké jsou možnosti odměňování? Jaká jsou kritéria hodnocení práce fundraisera?
  • Kdy si na sebe má fundraiser vydělat?
  • A kdy lze očekávat dlouhodobý a předvídatelný příjem z fundraisingu?
  • Jak motivovat ostatní členy týmu, aby spolupracovali na rozvoji zdrojů?
  • Jaká je role ředitele a členů správní rady ve fundraisingu?
  • Co může rozvoj fundraisingu přinést do organizace kromě peněz?
  • Jak je naše organizace na fundraising připravená?
  • A má to vůbec cenu? Nebudeme raději nadále „jen psát granty“?

Pojďme se o těchto a dalších otázkách společně bavit.

Zveme vás tímto na společný on-line Páteční brunch, každý druhý měsíc, poslední pátek v měsíci, vždy od 9.30 do 12.30.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
17. 9. 2021, 9.30 – 12.30 online
5. 11. 2021, 9.30 – 12.30 online
10. 12. 2021, 9.30 – 12.30 online
Cena
1.600 Kč + DPH