Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Vzdělávání

Konflikt! Dovednosti při jeho řešení. 11.-12.3.2021

Konflikt! Dovednosti při jeho řešení. 11.-12.3.2021

Stává se vám, že se při rozhovoru s druhým ocitnete v „emoční mlze“ a snažíte  se dostat zpět do rovnováhy ? Nevíte jak reagovat, když se u druhé strany zvyšuje emoční napětí a z rozhovoru se vytrácí  logické argumenty? Potřebujete urovnat konflikty mezi členy v týmu?

Nabídneme vám  nástroje a techniky, které vám pomohou zvládnout emočně vypjaté a konfliktní situace při práci s týmem, vvjednávání a rozhovorech. Vyzkoušíme si, jak identifikovat  a zvládat své emoce a napětí a co můžeme udělat preventivně, abychom tyto krizové situace eliminovali.

Zkusíte si roli mediátora v konfliktu.

Lektorka: PaeDr. Jitka Jilemická, Konsens

Jitka Jilemnická, která nás provede těmito 2 dny, má 25 let zkušeností ve facilitaci, mediaci, lektorování pro vrcholný a střední management.

Datum konání: 11. – 12.3. 2020
Místo konání: Vzdělávacím centrum Českého centra fundraisingu, Dukelských hrdinů 500, Praha 7
Kapacita kurzu: max. 15 osob

 

Obsah :

Inventura  emočních a krizových situací při vedení rozhovoru
Porozumění vývoji  konfliktu, kdy ještě mohu situaci ovlivnit
Kroky při řešení konfliktu- aneb jak se nezacyklit
Jak  pracovat s emocemi druhé strany, vedení rozhovoru
Práce s vlastními emocemi
Jak sdělit druhému, co mně vadí, aby to mohl přijmout
Role mediátora a ochutnávka procesu mediace

Forma:

Kombinace  facilitovaného workshopu a tréninku

Pro koho je  určen:

Pro všechny, kteří jednají s lidmi a potřebují, aby setkání proběhlo kultivovaně
Pro team leadery, vedoucí projektu, vedoucí organizací….
Pro začátečníky i pokročilé v oblasti individuálního fundraisingu
 

Váš případný zájem a dotazy směřujte na email team@fundraising.cz.

18.12. OPEN SPACE 2020: Zaostřeno na fundraisingové kampaně

18.12. OPEN SPACE 2020: Zaostřeno na fundraisingové kampaně

OPEN SPACE 2020: ZAOSTŘENO NA FUNDRAISINGOVÉ KAMPANĚ 
 
KDY? 18.12.2020, 10-15 hodin
 
 
Přijďte sdílet své zkušenosti, úspěchy, neúspěchy i pochybnosti s ostatními fundraisery, s lídry neziskovek, s mentory a experty FRIN a ČCF.
OPEN SPACE je formou moderované diskuzní konference, kde se dostane na potřeby každého!
 
CO KONKRÉTNĚ VÁS ČEKÁ?
 
– aktivní účast na tvorbě programu konference
– příležitost vnést do programu témata, která jsou pro vás aktuální
– možnost reflektovat vlastní zkušenost a ponaučení
– možnost poslechnout si a diskutovat o zkušenostech druhých
– příležitost prozkoumat otázky, které zůstávají na okraji zájmu a málo se o nich mluví
– potkat se s kolegy a lépe se poznat
– naladit se na uzavření FR roku
– možnost stát se čmelákem nebo motýlkem
– setkání ve virtuálním baru
 
TĚŠÍME SE NA VÁS VELICE!
 
          POZVÁNKA KE STAŽENÍ: OPEN SPACE 18-12-2020
 
1.12. Klub fundraiserů s Janou Havlenovou, Sue Ryder

1.12. Klub fundraiserů s Janou Havlenovou, Sue Ryder

Fundraising zakódovaný v DNA organizace aneb budování dárcovství od nuly

Fundraising zakódovaný v DNA organizace aneb budování dárcovství od nuly.

Datum: úterý 1.12.2020

Čas: 10 – 13.30 h

REGISTRUJTE SE PROSÍM ZDE

Je možné, aby se rozvoj dárcovství stal základním pilířem strategie organizace?

Proč je důležité prosazovat „donor-centered fundraising“?

Co musíte udělat, aby začalo platit heslo „Fundraising leads the brand“?

Jak efektivní je spojení PR a fundraisingu do jednoho týmu? 

Čím zajistíte kontinuitu a udržitelnost rozvoje zdrojů v organizaci?

Na tyto otázky neexistuje žádný manuál správných odpovědí. Co funguje v jedné organizaci, v jiné fungovat nemusí.

Jana Havlenová se s vámi podělí v příběhu Sue Ryder o to, co znamená budovat dárcovství od nuly, jak se dostat až ke kampani zaměřené na velké dárce a jak se pak změní pohled na priority ve fundraisingu. 

24.11. 3pm Reshaping the Conversation: Pursuing Planned Gifts During Covid-19

24.11. 3pm Reshaping the Conversation: Pursuing Planned Gifts During Covid-19

Darování ze závěti

Zveme vás na unikátní příležitost účasnit se webináře na téma Darování ze závěti. Tento webinář pořádáme ve spolupráci s King Baudouin Foundation United States a hlavním lektorem je pan John Bacon, Chief Development Officer for Planned Giving at the Metropolitan Museum of Art. Partnerem mu bude pan Jan Gregor, ředitel koalice Za snadné dárcovství, který se darováním ze závěti zabývá již řadu let v České republice.

Webinář se koná 24.11 od 15.00 do 16.00 v anglickém jazyce. Webinář je zdarma.

 

We are pleased to invite you to join us for: Reshaping the Conversation:

Pursuing Planned Gifts During Covid-19 on Tuesday, 24 November, 15h00 to 16h00.

Learn More and Register Here 

Featuring John Bacon, Chief Development Officer for Planned Giving at the Metropolitan Museum of Art, and Jan Gregor, Director of coalition For Easy Giving.

Benefiting from planned gifts requires careful planning and preparation, including a level of comfort to have planned gift conversations with your donors — and together we will explore strategies to ensure you are ready to pursue and receive planned gifts, even in this challenging time.

This conversation is hosted in partnership with the King Baudouin Foundation United States (KBFUS), the leading resource in the U.S. to facilitate philanthropic giving to Europe and Africa. To learn more about KBFUS, please contact Ellena Fotinatos at ellena@kbfus.org.

The webinar is for free.

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020.

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020.

Začínáme už víkend 15.-16.září 2020 - poslední místa!

 Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace

Kurz Profesionální fundraiser nabízí komplexní sadu znalostí, zkušeností a praktických cvičení potřebných pro kariéru fundraisera. V průběhu kurzu účastníci absolvují šest dvoudenních modulů. Součástí vzdělávání jsou i praktické úlohy, které budou účastníci plnit v průběhu vzdělávání a závěrečná práce.

Kurz je připraven tak, abyste získali nejen potřebné informace, ale především dovednosti a osahali si jednotlivé postupy v praxi. Kurz je veden aktivní formou, pracujeme s příklady a se skutečnými situacemi. Účastníci budou mít v průběhu kurzu příležitost aplikovat získané poznatky ve vlastní práci, sdílet zkušenosti a dostávat zpětnou vazbu od expertů z různých oborů.

Úspěšní absolventi získají certifikát.

Kurz je akreditován MPSV, č. akreditace A2017/0677-VP

 

Vedoucí lektoři: Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa

Kurz je veden profesionálními lektory, kteří mají v dané oblasti nejen teoretické znalosti, ale především bohaté osobní zkušenosti. V průběhu kurzu budou k dílčím tématům zváni další hosté a experti v dané problematice.

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob

Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7

Čas konání: vždy od 9.30 do 16.30

Rozsah: 100 hodin výuky

Cena:  14.650 Kč bez DPH

Cena zahrnuje přípravu, lektorné, metodické materiály, certifikát, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.

České centrum fundraisingu je plátcem DPH.

 

Termíny a obsah vzdělávacích modulů:

 

15. - 16. 9. 2020

Základní principy fundraisingu

 • Význam FR pro občanský sektor obecně
 • Stavební kameny úspěšného FR
 • Diversifikace zdrojů jako cesta k nezávislosti
 • Zkušenosti a příklady fundraisingových kampaní z domova i ze světa

Kdo jsou naši dárci

 • Kategorie dárců a jejich specifikace
 • Motivace dárců
 • Analýza trhu a vyhledávání potenciálních dárců

Začlenění fundraisingu do chodu organizace

 • Analýza připravenosti organizace na fundraising
 • Personální zajištění fundraisingu
 • Nastavení procesů v organizaci a začlenění fundraisingu do chodu organizace
 • Databáze dárců

Domácí úkol:  Analýza připravenosti organizace na fundraising

Účastníci vypracují písemný materiál, ve kterém budou odpovědi na základní otázky související s připraveností organizace na rozvoj fundraisingu. Soustředí se zejména na ty oblasti, ve kterých má jejich domovská organizace problémy, nebo zmíněné činnosti vůbec nedělá.  Pokud účastník nepracuje v žádné organizaci, vybere si pro realizaci svých domácích úkolů některou ze svého blízkého okolí.

20. - 21. 10. 2020

Právní aspekty fundraisingu

 • Přehled legislativy k tématu
 • Změny spojené s novým občanským zákoníkem
 • Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce
 • Sbírky, aukce a tomboly
 • Daňové úlevy

Metody fundraisingu

 • Přehled základních metod fundraisingu a jejich uplatnění
 • Výběr metod vhodných pro organizaci
 • Bostonská matice
 • Sestavení fundraisingového argumentu

Domácí úkol: Fundraisingový argument

Účastníci vypracují písemně fundraisingový argument pro organizaci, nebo pro minimálně jednu vybranou činnost/produkt/program. Argument ověří formou rozhovoru s reprezentantem vybrané cílové skupiny (těch, rpo které je argument určen) a na základě zpětné vazby navrhnou úpravy argumentu, které zvýší jeho atraktivitu a účinnost.

 

17. - 18. 11. 2020

Individuální fundraising

 • Co víme o individuálních dárcích
 • Pyramidy fundraisingu, metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost
 • Sbírky a direct marketing
 • Benefiční akce
 • Fundraisingové a mediální kampaně
 • DMS a fundraisingové aplikace do telefonu
 • On-line marketing, využití sociálních sítí
 • Major donors a dlouhodobá práce s dárci
 • Darování odkazem v závěti
 • Role správní rady ve fundraisingu

Domácí úkol:  Telefonická kampaň

Účastníci si vyberou věci nebo služby z konkrétního programu organizace a pokusí se tyto „in kind“ dary získat formou telefonické kampaně.  Doporučujeme vybrat takové věci nebo služby, které jsou pro kampaň v dané situaci vhodné (menší dary, lákavý program apod.). Průběh telefonické kampaně (včetně popisu jednotlivých telefonátů) zpracují do písemného materiálu. Doporučená osnova práce:

 • Název činnosti/programu
 • Cíl kampaně – co, kolik, od kolika dárců
 • Cílová skupina dárců a nejméně 10 vytipovaných kontaktů s telefonními čísly
 • Záznamy z telefonátů
 • Výsledek kampaně (vyhodnocení úspěšnosti)

 

8. - 9. 12. 2020

Firemní fundraising

 • Výhody a nevýhody podpory od firemního sektoru
 • Trendy rozvoje sociální odpovědnosti firem
 • Druhy firemní podpory
 • Strategie a metody vyhledávání, oslovení a získání dárců
 • Kritéria výběru podporované organizace či projektu
 • Dlouhodobá práce s firemními dárci

Domácí úkol:  Komunikační strategie

 1. Účastníci písemně vypracují komunikační strategii s firemním dárcem (minimálně s jedním). Stanoví její cíl (co, kolik od něj chtějí získat, kdy a v jaké posloupnosti) a jak s ním budou komunikovat (metoda, čas, rozložení v plánovaném období podle stanoveného cíle).
 2. Účastníci zrealizují alespoň jedno setkání s vybraným firemním dárcem, na kterém ho o něco požádají (u neznámých dárců doporučujeme žádat o jednodušší "in kind" dar). Písemně pak vypracují vyhodnocení této schůzky (její strukturu, průběh jednání, strategické okamžiky, vybrané formulace, které na dárce zapůsobily (dobře anebo špatně), kdy schůzka drhla a naopak, kdy vše šlo hladce. Pro strukturu rozhovoru lze využít i osnovu jednání "tváří v tvář" v metodách fundraisingu v sylabu kurzu.

 

12. - 13. 1. 2021

Institucionální fundraising

 • Přehled a členění institucionálních dárců
 • Průzkum a výběr vhodných dárců
 • Příprava a zpracování projektu
 • Jak se zbavit závislosti na institucionálních dárcích

Sociální podnikání

 • Co to je sociální podnikání – členění, zkušenosti, příklady
 • Výběr projektu a jeho začlenění do struktury organizace
 • Testování proveditelnosti, efektivity a udržitelnosti projektu
 • Business plán – co obsahuje a k čemu slouží

Závěrečný domácí úkol: Fundraisingová kampaň

Účastníci vypracují písemně příklad ze své praxe. Vyberou si konkrétní fundraisingovou kampaň na které se osobně podíleli.  Výsledky kampaně nejsou rozhodující (mohla dopadnout dobře i špatně). Důležité je zpracovat, co se lze z této kampaně přiučit ve fundraisingu, nabyté zkušenosti, postupy, znalosti apod. Účastníci kampaň zpracují podle následující osnovy. Materiál doporučujeme doplnit fotografiemi, příklady dokumentů a letáků apod.   Zpracování příkladu je podmínkou pro získání certifikátu o absolvování kurzu.

Navržená osnova:

 • Jméno organizace:
 • Jméno autora:
 • Název Kampaně:
 • Popis kampaně:
 • Všeobecný popis:
 • Cílová skupina:
 • Cíle kampaně:
 • Očekávané výstupy:
 • Výsledky kampaně/Realizované výstupy:
 • Skutečně realizované dary:
 • Milníky, klíčové situace, ponaučení:
 • Technická a organizační strana kampaně – vyhodnocení:
 • Souhlas/nesouhlas s publikováním materiálu:

 

9. - 10. 2. 2021

Plánování fundraisingu

 • Proč plánovat ve fundraisingu
 • Různé tipy plánů a jejich využití
 • Analýza zdrojů a potenciálu organizace
 • Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
 • Volba strategií a výběr vhodných metod pro dosažení cílů
 • Vytvoření akčního plánu

 Etické principy fundraisingu

Prezentace závěrečných úkolů

Test

Hodnocení kurzu

Slavnostní zakončení

 

Přihlášku pošlete nejpozději do 15.8.2020. Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky! (v případě dotazů pište na team@fundraising.cz)

Kurz se bude konat ve školicích prostorách Českého centra fundraisingu, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 - zde. Vždy od 9.30 do 16.30.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora. České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

E-learning FRIN

E-learning FRIN

E-learning FRIN.

Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.

First steps in fundraising -English version.

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7