Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Vzdělávání

Bootcamp FRIN 2020 – plně obsazen

Bootcamp FRIN 2020 – plně obsazen

BootCamp je bohužel plně obsazen. Ale můžete se ještě hlásit na On line kampaň od A do Z, chcete-li!

BootCamp je pro organizace, které vážně přemýšlejí o tom, že by se konečně pořádně opřeli do fundraisingu. Intenzivní, praktická dvoudenní “nalejvárna” jak postavit vaší první nebo novou kampaň pro dárce, jak si všechno naplánovat, koho zapojit, jak nastavit cíle, co očekávat, na co si dát pozor, jak nastavit rozpočet atd… Každý účastník bude odjíždět s jasnou představou o tom, jak na to a s vlastním plánem nové fundraisingové kampaně pro svou organizaci.

Co si z loňského Bootcampu odnesli účastníci?

 • Jasnou kuchařku “Jak postavit kampaň”, tipy a rady, kontakty.
 • Nové vědomosti, zkušenosti, tipy od jiných účastníků.
 • Otevřel mi nový rozměr přemýšlení.
 • Reálná představa o náplni fundraisingové práce.
 • Skvěle nastavené prostředí spolupráce s ostatními účastníky
 • Naladil jsem se na správnou fundraiserskou notu.
 • Bylo to opravdu báječné.

Lektoři: Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa
Počet účastníků je omezen maximálně na 20 osob. Doporučujeme se účastnit ve dvou, pak je příprava kampaně podstatně lepší.
Datum: 23.-24. září 2020

Místo konání: Pekárna – Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7.

23. září 2020, 10 – 20 hodin

– Cíle kampaně. Čeho chceme kampaní dosáhnout?

– Definice cílové skupiny dárců a zpřesnění cílů kampaně.

– Připravenost na kampaň – analýza připravenosti.

– Co budeme muset do kampaně změnit/udělat/zařídit?

– Koho chceme oslovit? Analýza dárců a prospektů podle typů zdrojů.

– Varianty kampaní a prezentace vybraných kampaní.

Následuje společná večeře

 

24. září 2020, 9 – 16 hodin

– Fundraisingový argument pro kampaň.

– Nástroje komunikace a adaptace FR argumentu.

– Marketing a testování

– Rozpočet kampaně a realizační plán.

– Vyhodnocení rizik

 

Cena: 1552 Kč (cena je uvedena včetně DPH) / 2 dny.
Cena zahrnuje tištěné pracovní listy, desky, drobné občerstvení o přestávkách a společnou večeři 23.9.

Přihláška: Přihlásit se můžete zde.
Příprava, lektorné a metodické materiály jsou podpořeny Nadací České spořitelny a Sociálním bankovnictvím České spořitelny, kteří jsou partnery projektu FRIN.

České centrum fundraisingu je plátcem DPH.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30.8.2020. Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky! (v případě dotazů pište na team@fundraising.cz)

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora. České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

On-line kampaň od A až do Z. Začínáme už 22.září – poslední volná místa

On-line kampaň od A až do Z. Začínáme už 22.září – poslední volná místa

Kurz je je pro organizace, které vážně přemýšlejí o tom, že by se konečně pořádně opřeli do on-line fundraisingu. Intenzívní, praktická čtyřdenní “nalejvárna” jak postavit vaší první nebo novou on-line kampaň pro dárce, jak si všechno naplánovat, koho zapojit, jak nastavit cíle, co očekávat, na co si dát pozor, jak nastavit rozpočet atd… Každý účastník bude odjíždět s jasnou představou o tom, jak na to a s připravenou kampaní pro svou organizaci.

Lektoři: Lukáš Hejna, Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob z 15 organizací (doporučujeme, aby se kurzu účastnili vždy dvě osoby, alespoň jedna z nich přímo odpovědná za kampaň).

22. září 2020, 10:00 – 17:30

Příprava organizace na kampaň

– On-line fundraising – základní fakta a pravidla.

– Čeho chceme kampaní dosáhnout?

– Komunikační nástroje pro on-line fundraising

– Jak jsme na tom? Analýza připravenosti organizace na on-line kampaň

 

5. – 6. října 2020, 10:00 – 17:30 (oba dny)

Příprava kampaně a plán testování

1. den:

– Jakou kampaň budeme dělat?

– Fundraisingový argument pro kampaň.

– Koho a kolik lidí kampaní oslovíme? A jak?

– Jak na to, aby kampaň fungovala tak jak má a byla zajímavá?

 

2. den:

– Design kampaně – texty, videa, fotky, tlačítka …

– Příprava konkrétního designu a obsahu kampaně.

– Jak budeme kampaň testovat?

Rozpočet kampaně a realizační plán.

 

2. prosince 2020, 10:00 – 17:30

Prezentace kampaní a poslední úpravy před spuštěním

– Prezentace on-line kampaní a zpětná vazba od účastníků

Odborné shrnutí zpětné vazby k prezentacím lektory.

Účastníci budou mezi jednotlivými bloky výuky pracovat na přípravě kampaně. V rámci kurzu mají možnost vše konzultovat s lektory za zvýhodněnou cenu 600 Kč za hodinu. Počet konzultací bude domluven podle potřeb organizace až do výše 5 hod na jednu organizaci.

Cena: 5800 Kč bez DPH, 7018 včetně DPH za osobu.

Cena zahrnuje veškeré výdaje včetně drobného občerstvení a nápojů. Cena nezahrnuje konzultace mezi bloky výuky, ubytování a stravu.

PŘIHLÁŠENÍ

Na kurz se lze přihlásit pomocí registračního formuláře zde, nejpozději 10 dní před konáním kurzu. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

V případě otázek nás kontaktujte na team@fundraising.cz

Staň se facilitátorem! Principy a dovednosti k probuzení aktivity a motivace lidí ve skupině. 1.-2. října 2020

Staň se facilitátorem! Principy a dovednosti k probuzení aktivity a motivace lidí ve skupině. 1.-2. října 2020

Efektivní nastavení komunikace v organizaci aneb jak vést porady a setkání

Lektor: PaeDr. Jitka Jilemická
Datum konání: I. Modul: 12. – 13. března 2020, II. Modul: 1. – 2. října 2020 (nové datum!)
Čas: 9.30 – 16.30
Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7
Kapacita kurzu: max. 12 osob (snížený počet zaručuje interaktivní individuální práci)
Cena: 5920 Kč bez DPH (7163 Kč včetně DPH)
Cena zahrnuje 4 dnu vzdělávání. přípravu, lektorné, metodické materiály, proces certifikace, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.

Tento dvou modulový kurz zakončený odbornou certifikací vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání.

Máte-li za sebou základy facilitace odjinud, můžete přijít třeba i jen na 2. modul 1.-2.října 2020! 

 

Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci. Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu. Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor při řešitelském workshopu či jednání. Výstup z kurzu budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi.

Cíl a přínosy pro účastníka

 • Odnese si základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání
 • Zorientuje se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání
 • Získá přehled o kontextu wokshopu či porady a o přípravě scénáře jednání
 • Ujasní si kroky vedení procesu a role facilitátora
 • V tréninku si osvojí kroky vlastního průběhu workshopu
 • Pomocí kamery a dalších supervizí dostane zpětnou vazbu ke své roli v preventivních i krizových zásazích v roli facilitátora
 • Získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání
 • Vypracuje si individuální plán kroků pro zefektivnění při vedení skupinových jednání

Cíle I.modul

 • Proč je komunikace na poradě někdy neefektivní a jak to změnit?
 • Na co vše nezapomenout při přípravě porady.
 • Základní principy efektivní facilitace, role facilitátora- aneb jak se neztratit a udržet nit.
 • Co dělat v krizových situacích a jak jim předcházet?

Cíle II.modul

2. modulu se můžete zúčastnit i pokud jste nebyli na modulu prvním, a to v případě, že máte za sebou základy facilitace z jiného kurzu nebo praxe.

 • Co podporuje synergii v týmu – komunikace a skupinový mozek?
 • Nabídka technik a jejich vyzkoušení.
 • Sdílení zkušeností, využití v praxi.

Ve druhém  modulu budeme aplikovat principy a dovednosti facilitátora k probuzení aktivity a motivace lidí ve skupině. Na základě nabídky kreativních řešitelských technik, které si vyberete z rozeslané  Banky technik ( nebo na místě) budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat škálu technik při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu.  Výstup z kurzu budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi. Proto prosíme, abyste přemýšleli nad  Vašim konkrétním tématem a technikou, která ho podpoří, které si pak ve skupině „ odfacilitujete.“

 

Metody

Forma interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe.

Lektor

PaedDr. Jitka Jilemická

Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu -osobní i vnitro-firemní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování,týmová spolupráce, stres management. Jedna ze zakladatelů AMČR. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management vUSA, Ukrajina Vietnam, Gruzie.

PŘIHLÁŠENÍ

Na kurz se lze přihlásit pomocí registračního formuláře zde, nejpozději 10 dní před konáním kurzu. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

V případě otázek pište prosím na team@fundraising.cz

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020. Začínáme už 15.-16.září – poslední místa!

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020. Začínáme už 15.-16.září – poslední místa!

Začínáme už víkend 15.-16.září 2020 - poslední místa!

 Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace

Kurz Profesionální fundraiser nabízí komplexní sadu znalostí, zkušeností a praktických cvičení potřebných pro kariéru fundraisera. V průběhu kurzu účastníci absolvují šest dvoudenních modulů. Součástí vzdělávání jsou i praktické úlohy, které budou účastníci plnit v průběhu vzdělávání a závěrečná práce.

Kurz je připraven tak, abyste získali nejen potřebné informace, ale především dovednosti a osahali si jednotlivé postupy v praxi. Kurz je veden aktivní formou, pracujeme s příklady a se skutečnými situacemi. Účastníci budou mít v průběhu kurzu příležitost aplikovat získané poznatky ve vlastní práci, sdílet zkušenosti a dostávat zpětnou vazbu od expertů z různých oborů.

Úspěšní absolventi získají certifikát.

Kurz je akreditován MPSV, č. akreditace A2017/0677-VP

 

Vedoucí lektoři: Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa

Kurz je veden profesionálními lektory, kteří mají v dané oblasti nejen teoretické znalosti, ale především bohaté osobní zkušenosti. V průběhu kurzu budou k dílčím tématům zváni další hosté a experti v dané problematice.

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob

Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7

Čas konání: vždy od 9.30 do 16.30

Rozsah: 100 hodin výuky

Cena:  14.650 Kč bez DPH

Cena zahrnuje přípravu, lektorné, metodické materiály, certifikát, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.

České centrum fundraisingu je plátcem DPH.

 

Termíny a obsah vzdělávacích modulů:

 

15. - 16. 9. 2020

Základní principy fundraisingu

 • Význam FR pro občanský sektor obecně
 • Stavební kameny úspěšného FR
 • Diversifikace zdrojů jako cesta k nezávislosti
 • Zkušenosti a příklady fundraisingových kampaní z domova i ze světa

Kdo jsou naši dárci

 • Kategorie dárců a jejich specifikace
 • Motivace dárců
 • Analýza trhu a vyhledávání potenciálních dárců

Začlenění fundraisingu do chodu organizace

 • Analýza připravenosti organizace na fundraising
 • Personální zajištění fundraisingu
 • Nastavení procesů v organizaci a začlenění fundraisingu do chodu organizace
 • Databáze dárců

Domácí úkol:  Analýza připravenosti organizace na fundraising

Účastníci vypracují písemný materiál, ve kterém budou odpovědi na základní otázky související s připraveností organizace na rozvoj fundraisingu. Soustředí se zejména na ty oblasti, ve kterých má jejich domovská organizace problémy, nebo zmíněné činnosti vůbec nedělá.  Pokud účastník nepracuje v žádné organizaci, vybere si pro realizaci svých domácích úkolů některou ze svého blízkého okolí.

20. - 21. 10. 2020

Právní aspekty fundraisingu

 • Přehled legislativy k tématu
 • Změny spojené s novým občanským zákoníkem
 • Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce
 • Sbírky, aukce a tomboly
 • Daňové úlevy

Metody fundraisingu

 • Přehled základních metod fundraisingu a jejich uplatnění
 • Výběr metod vhodných pro organizaci
 • Bostonská matice
 • Sestavení fundraisingového argumentu

Domácí úkol: Fundraisingový argument

Účastníci vypracují písemně fundraisingový argument pro organizaci, nebo pro minimálně jednu vybranou činnost/produkt/program. Argument ověří formou rozhovoru s reprezentantem vybrané cílové skupiny (těch, rpo které je argument určen) a na základě zpětné vazby navrhnou úpravy argumentu, které zvýší jeho atraktivitu a účinnost.

 

17. - 18. 11. 2020

Individuální fundraising

 • Co víme o individuálních dárcích
 • Pyramidy fundraisingu, metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost
 • Sbírky a direct marketing
 • Benefiční akce
 • Fundraisingové a mediální kampaně
 • DMS a fundraisingové aplikace do telefonu
 • On-line marketing, využití sociálních sítí
 • Major donors a dlouhodobá práce s dárci
 • Darování odkazem v závěti
 • Role správní rady ve fundraisingu

Domácí úkol:  Telefonická kampaň

Účastníci si vyberou věci nebo služby z konkrétního programu organizace a pokusí se tyto „in kind“ dary získat formou telefonické kampaně.  Doporučujeme vybrat takové věci nebo služby, které jsou pro kampaň v dané situaci vhodné (menší dary, lákavý program apod.). Průběh telefonické kampaně (včetně popisu jednotlivých telefonátů) zpracují do písemného materiálu. Doporučená osnova práce:

 • Název činnosti/programu
 • Cíl kampaně – co, kolik, od kolika dárců
 • Cílová skupina dárců a nejméně 10 vytipovaných kontaktů s telefonními čísly
 • Záznamy z telefonátů
 • Výsledek kampaně (vyhodnocení úspěšnosti)

 

8. - 9. 12. 2020

Firemní fundraising

 • Výhody a nevýhody podpory od firemního sektoru
 • Trendy rozvoje sociální odpovědnosti firem
 • Druhy firemní podpory
 • Strategie a metody vyhledávání, oslovení a získání dárců
 • Kritéria výběru podporované organizace či projektu
 • Dlouhodobá práce s firemními dárci

Domácí úkol:  Komunikační strategie

 1. Účastníci písemně vypracují komunikační strategii s firemním dárcem (minimálně s jedním). Stanoví její cíl (co, kolik od něj chtějí získat, kdy a v jaké posloupnosti) a jak s ním budou komunikovat (metoda, čas, rozložení v plánovaném období podle stanoveného cíle).
 2. Účastníci zrealizují alespoň jedno setkání s vybraným firemním dárcem, na kterém ho o něco požádají (u neznámých dárců doporučujeme žádat o jednodušší "in kind" dar). Písemně pak vypracují vyhodnocení této schůzky (její strukturu, průběh jednání, strategické okamžiky, vybrané formulace, které na dárce zapůsobily (dobře anebo špatně), kdy schůzka drhla a naopak, kdy vše šlo hladce. Pro strukturu rozhovoru lze využít i osnovu jednání "tváří v tvář" v metodách fundraisingu v sylabu kurzu.

 

12. - 13. 1. 2021

Institucionální fundraising

 • Přehled a členění institucionálních dárců
 • Průzkum a výběr vhodných dárců
 • Příprava a zpracování projektu
 • Jak se zbavit závislosti na institucionálních dárcích

Sociální podnikání

 • Co to je sociální podnikání – členění, zkušenosti, příklady
 • Výběr projektu a jeho začlenění do struktury organizace
 • Testování proveditelnosti, efektivity a udržitelnosti projektu
 • Business plán – co obsahuje a k čemu slouží

Závěrečný domácí úkol: Fundraisingová kampaň

Účastníci vypracují písemně příklad ze své praxe. Vyberou si konkrétní fundraisingovou kampaň na které se osobně podíleli.  Výsledky kampaně nejsou rozhodující (mohla dopadnout dobře i špatně). Důležité je zpracovat, co se lze z této kampaně přiučit ve fundraisingu, nabyté zkušenosti, postupy, znalosti apod. Účastníci kampaň zpracují podle následující osnovy. Materiál doporučujeme doplnit fotografiemi, příklady dokumentů a letáků apod.   Zpracování příkladu je podmínkou pro získání certifikátu o absolvování kurzu.

Navržená osnova:

 • Jméno organizace:
 • Jméno autora:
 • Název Kampaně:
 • Popis kampaně:
 • Všeobecný popis:
 • Cílová skupina:
 • Cíle kampaně:
 • Očekávané výstupy:
 • Výsledky kampaně/Realizované výstupy:
 • Skutečně realizované dary:
 • Milníky, klíčové situace, ponaučení:
 • Technická a organizační strana kampaně – vyhodnocení:
 • Souhlas/nesouhlas s publikováním materiálu:

 

9. - 10. 2. 2021

Plánování fundraisingu

 • Proč plánovat ve fundraisingu
 • Různé tipy plánů a jejich využití
 • Analýza zdrojů a potenciálu organizace
 • Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
 • Volba strategií a výběr vhodných metod pro dosažení cílů
 • Vytvoření akčního plánu

 Etické principy fundraisingu

Prezentace závěrečných úkolů

Test

Hodnocení kurzu

Slavnostní zakončení

 

Přihlášku pošlete nejpozději do 15.8.2020. Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky! (v případě dotazů pište na team@fundraising.cz)

Kurz se bude konat ve školicích prostorách Českého centra fundraisingu, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 - zde. Vždy od 9.30 do 16.30.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora. České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

E-learning FRIN

E-learning FRIN

E-learning FRIN.

Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.

First steps in fundraising -English version.

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6

E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7