Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Staň se facilitátorem! Principy a dovednosti k probuzení aktivity a motivace lidí ve skupině. 1.-2. října 2020

Lektor: PaeDr. Jitka Jilemická
Datum konání: I. Modul: 12. – 13. března 2020, II. Modul: 1. – 2. října 2020 (nové datum!)
Čas: 9.30 – 16.30
Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7
Kapacita kurzu: max. 12 osob (snížený počet zaručuje interaktivní individuální práci)
Cena: 5920 Kč bez DPH (7163 Kč včetně DPH)
Cena zahrnuje 4 dnu vzdělávání. přípravu, lektorné, metodické materiály, proces certifikace, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.

Tento dvou modulový kurz zakončený odbornou certifikací vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání.

Máte-li za sebou základy facilitace odjinud, můžete přijít třeba i jen na 2. modul 1.-2.října 2020! 

 

Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci. Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu. Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor při řešitelském workshopu či jednání. Výstup z kurzu budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi.

Cíl a přínosy pro účastníka

 • Odnese si základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání
 • Zorientuje se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání
 • Získá přehled o kontextu wokshopu či porady a o přípravě scénáře jednání
 • Ujasní si kroky vedení procesu a role facilitátora
 • V tréninku si osvojí kroky vlastního průběhu workshopu
 • Pomocí kamery a dalších supervizí dostane zpětnou vazbu ke své roli v preventivních i krizových zásazích v roli facilitátora
 • Získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání
 • Vypracuje si individuální plán kroků pro zefektivnění při vedení skupinových jednání

Cíle I.modul

 • Proč je komunikace na poradě někdy neefektivní a jak to změnit?
 • Na co vše nezapomenout při přípravě porady.
 • Základní principy efektivní facilitace, role facilitátora- aneb jak se neztratit a udržet nit.
 • Co dělat v krizových situacích a jak jim předcházet?

Cíle II.modul

2. modulu se můžete zúčastnit i pokud jste nebyli na modulu prvním, a to v případě, že máte za sebou základy facilitace z jiného kurzu nebo praxe.

 • Co podporuje synergii v týmu – komunikace a skupinový mozek?
 • Nabídka technik a jejich vyzkoušení.
 • Sdílení zkušeností, využití v praxi.

Ve druhém  modulu budeme aplikovat principy a dovednosti facilitátora k probuzení aktivity a motivace lidí ve skupině. Na základě nabídky kreativních řešitelských technik, které si vyberete z rozeslané  Banky technik ( nebo na místě) budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat škálu technik při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu.  Výstup z kurzu budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi. Proto prosíme, abyste přemýšleli nad  Vašim konkrétním tématem a technikou, která ho podpoří, které si pak ve skupině „ odfacilitujete.“

 

Metody

Forma interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe.

Lektor

PaedDr. Jitka Jilemická

Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu -osobní i vnitro-firemní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování,týmová spolupráce, stres management. Jedna ze zakladatelů AMČR. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management vUSA, Ukrajina Vietnam, Gruzie.

PŘIHLÁŠENÍ

Na kurz se lze přihlásit pomocí registračního formuláře zde, nejpozději 10 dní před konáním kurzu. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

V případě otázek pište prosím na team@fundraising.cz

Děkujeme