POINT

Bulgaria – Czech Republic – Georgia – Hungary – Moldova – Poland – Slovakia – Ukraine

Projekt: “Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development”.

Leadři sítě mobilizace zdrojů střední a východní Evropy je platforma, která vznikla během letní školy trenérů. Jako své aktivity pro začátek své činnosti si stanovila: založit otevřenou FB skupinu, prezentovat své aktivity na webových stránkách, zjednodušit komunikaci sdílení a vzájemné učení se s ohledem na výzkum, inspirovat se v zahraničí, sdílet příklady dobré praxe, legislativu, atd.  Tato síť vytvořila základ projektu POINT – Platform for Opportunities and Ideas in Non-Profit Training a přizvala další školitele z regionu střední a východní Evropy, kteří mají zájem sdílet své školitelské zkušenosti.

Cílem projektu je podpořit rozvoj profesionálního fundraisingu v expertní síť ve střední a východní Evropě; vytvořit skupinu profesionálních školitelů a konzultantů NNO, posílit kapacity, spojit je se světovými výzkumnými centry a podpořit sdílení příkladů a zkušeností v regionu.

Podpořeno Višegradským FondemMinistry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Project.

Děkujeme!