Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Vzdělávání

On-line podpora zdarma – sdílení, webmináře a diskuse o funndraisingu v koronavirových časech…

On-line podpora zdarma – sdílení, webmináře a diskuse o funndraisingu v koronavirových časech…

České centrum fundraisingu přináší na duben zdarma nabídku on-line programů pro zachování zdrojů i dobré nálady v těžké koronavirové době. Oba on-line programy jsou určeny všem, kteří mají chuť a zájem a chtějí se podělit o své starosti a nápady jak dál.

OTEVŘENÉ KONZULTACE – každý pátek v dubnu od 9.00 do 11:00 (kromě Velikonoc)

Čas a prostor pro setkávání, sdílení, dotazy a diskuzi o tom, co řešíte, v čem jste si nejistí, co vás trápí nebo těší, čeho se obáváte a co je pro vás novou příležitostí, to vše v oblasti řízení a rozvoje zdrojů neziskových organizací. Na konzultace není nutné se hlásit, prostě se připojte, kdy chcete, sdílejte a nebo naslouchejte. Aktuální link na Zoom konferenci bude vždy viset v aktualitách na našem webu nejpozději hodinu před zahájením.

3.4. – 9:00 – 11:00 – garant Jan Kroupa

17.4. – 9:00 – 11:00 – garant Honza Gregor

24.4. – 9:00 – 11:00 – garant Jana Ledvinová

ČAJ O PÁTÉ – každé úterý v dubnu od 17:00 do 18:00

On line seminář na zajímavé a aktuální téma, prezentace lektorů, rozhovory se zajímavými hosty.  Podmínkou účasti je udělat si oblíbený čaj. Zoom konferenci bude vždy viset v aktualitách na našem webu nejpozději hodinu před zahájením.

7.4. – 17:00-18:00 – garant Jana Ledvinová 

Téma:  Proč někteří přežijí a jiní ne? 

Zamyšlení nad tím, jaké strategie volit v ohrožení a krizi, jako lidé, komunity i organizace.

14.4. – 17:00 – 18:00 – garant Jan Kroupa

Téma: Stabilita a změna

Zamyšlení nad tím, jak se k sobě mají hodnoty, přesvědčení, vize a cíle, jak jim rozumět a jak se k nim vztahovat.

21.4. – 17:00 – 18:00 – garant Jana Ledvinová

Téma: Bez peněz do hospody nelez

Hospody sice možná ještě budou zavřené, ale pobavíme se o tom, co se dá a nedá dělat, když je peněz málo, k čemu se dá taková situace využít a kde je třeba dát pozor, aby nás nedostatek peněz nepotopil na dno.

28.4. – 17:00 – 18:00 – garant Honza Gregor

Téma: Nevím? Zeptám se!

Není nic smutnějšího, než osamělý fundraiser nebo fundraiserka. Proč je pro nás nezbytné spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti i mezi organizacemi? A jak na to, aby to opravdu k něčemu bylo? Téma nejen pro dobu krize v Čaji o páté.

Všechny on line programy jsou zdarma.

PeerWorks Consulting offer free on-line advise on your P2P FR campaigns!

PeerWorks Consulting offer free on-line advise on your P2P FR campaigns!

Starting next Monday, the Peerworks team will be opening our (virtual) doors to all nonprofits, for free!

We’re making ourselves available to answer any questions you have about your peer-to-peer programme –whether it’s a live event, virtual event or a DIY campaign. There’s no question too big, too small or too crazy! We’ll do our best to tackle it and give you some ideas for how to move forward.

Or maybe you just want to hang out with us for a laugh, or a cry. Whatever you need, we are here for you.

So, join us next Monday (and every Monday)….drop-in any time between 11:00am – 12:00pm CET (that’s 10:00 – 11:00am in the UK) for our free “office hour”.
No need to RSVP. Join whenever you want. Stay for as long as you like.

Here’s the conference line information which will be the same every Monday:

https://zoom.us/j/984389829
Meeting ID: 984 389 829

Looking forward to helping you get through the next days/weeks/months ahead…

The Peerworks Team

On-line kampaň od A až do Z

On-line kampaň od A až do Z

Kurz je je pro organizace, které vážně přemýšlejí o tom, že by se konečně pořádně opřeli do on-line fundraisingu. Intenzívní, praktická čtyřdenní “nalejvárna” jak postavit vaší první nebo novou on-line kampaň pro dárce, jak si všechno naplánovat, koho zapojit, jak nastavit cíle, co očekávat, na co si dát pozor, jak nastavit rozpočet atd… Každý účastník bude odjíždět s jasnou představou o tom, jak na to a s připravenou kampaní pro svou organizaci.

Lektoři: Lukáš Hejna, Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob z 15 organizací (doporučujeme, aby se kurzu účastnili vždy dvě osoby, alespoň jedna z nich přímo odpovědná za kampaň).

Termíny konání:

 • 22. září 2020 – příprava organizace na kampaň
 • 5. – 6. října  2020 – příprava kampaně a plán testování
 • 2. prosince 2020 – prezentace kampaní a poslední úpravy před spuštěním

Účastníci budou mezi jednotlivými bloky výuky pracovat na přípravě kampaně. V rámci kurzu mají možnost vše konzultovat s lektory za zvýhodněnou cenu 600 Kč za hodinu. Počet konzultací bude domluven podle potřeb organizace až do výše 5 hod na jednu organizaci.

Cena: 5800 Kč bez DPH, 7018 včetně DPH za osobu.

Cena zahrnuje veškeré výdaje včetně drobného občerstvení a nápojů. Cena nezahrnuje konzultace mezi bloky výuky, ubytování a stravu.

PŘIHLÁŠENÍ

Na kurz se lze přihlásit pomocí registračního formuláře zde, nejpozději 10 dní před konáním kurzu. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

V případě otázek můžete kontaktovat Jana Gregora na e-mailu jan.gregor@fundraising.cz

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020

Profesionální fundraiser – dlouhodobý kurz 2020

 Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace

Kurz Profesionální fundraiser nabízí komplexní sadu znalostí, zkušeností a praktických cvičení potřebných pro kariéru fundraisera. V průběhu kurzu účastníci absolvují šest dvoudenních modulů. Součástí vzdělávání jsou i praktické úlohy, které budou účastníci plnit v průběhu vzdělávání a závěrečná práce.

Kurz je připraven tak, abyste získali nejen potřebné informace, ale především dovednosti a osahali si jednotlivé postupy v praxi. Kurz je veden aktivní formou, pracujeme s příklady a se skutečnými situacemi. Účastníci budou mít v průběhu kurzu příležitost aplikovat získané poznatky ve vlastní práci, sdílet zkušenosti a dostávat zpětnou vazbu od expertů z různých oborů.

Úspěšní absolventi získají certifikát.

Kurz je akreditován MPSV, č. akreditace A2017/0677-VP

 

Vedoucí lektoři: Ing. Jana Ledvinová, Mgr. Jan Kroupa

Kurz je veden profesionálními lektory, kteří mají v dané oblasti nejen teoretické znalosti, ale především bohaté osobní zkušenosti. V průběhu kurzu budou k dílčím tématům zváni další hosté a experti v dané problematice.

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob

Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7

Čas konání: vždy od 9.30 do 16.30

Rozsah: 100 hodin výuky

Cena:  14.650 Kč bez DPH

Cena zahrnuje přípravu, lektorné, metodické materiály, certifikát, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.

České centrum fundraisingu je plátcem DPH.

 

Termíny a obsah vzdělávacích modulů:

 

15. - 16. 9. 2020

Základní principy fundraisingu

 • Význam FR pro občanský sektor obecně
 • Stavební kameny úspěšného FR
 • Diversifikace zdrojů jako cesta k nezávislosti
 • Zkušenosti a příklady fundraisingových kampaní z domova i ze světa

Kdo jsou naši dárci

 • Kategorie dárců a jejich specifikace
 • Motivace dárců
 • Analýza trhu a vyhledávání potenciálních dárců

Začlenění fundraisingu do chodu organizace

 • Analýza připravenosti organizace na fundraising
 • Personální zajištění fundraisingu
 • Nastavení procesů v organizaci a začlenění fundraisingu do chodu organizace
 • Databáze dárců

Domácí úkol:  Analýza připravenosti organizace na fundraising

Účastníci vypracují písemný materiál, ve kterém budou odpovědi na základní otázky související s připraveností organizace na rozvoj fundraisingu. Soustředí se zejména na ty oblasti, ve kterých má jejich domovská organizace problémy, nebo zmíněné činnosti vůbec nedělá.  Pokud účastník nepracuje v žádné organizaci, vybere si pro realizaci svých domácích úkolů některou ze svého blízkého okolí.

20. - 21. 10. 2020

Právní aspekty fundraisingu

 • Přehled legislativy k tématu
 • Změny spojené s novým občanským zákoníkem
 • Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce
 • Sbírky, aukce a tomboly
 • Daňové úlevy

Metody fundraisingu

 • Přehled základních metod fundraisingu a jejich uplatnění
 • Výběr metod vhodných pro organizaci
 • Bostonská matice
 • Sestavení fundraisingového argumentu

Domácí úkol: Fundraisingový argument

Účastníci vypracují písemně fundraisingový argument pro organizaci, nebo pro minimálně jednu vybranou činnost/produkt/program. Argument ověří formou rozhovoru s reprezentantem vybrané cílové skupiny (těch, rpo které je argument určen) a na základě zpětné vazby navrhnou úpravy argumentu, které zvýší jeho atraktivitu a účinnost.

 

17. - 18. 11. 2020

Individuální fundraising

 • Co víme o individuálních dárcích
 • Pyramidy fundraisingu, metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost
 • Sbírky a direct marketing
 • Benefiční akce
 • Fundraisingové a mediální kampaně
 • DMS a fundraisingové aplikace do telefonu
 • On-line marketing, využití sociálních sítí
 • Major donors a dlouhodobá práce s dárci
 • Darování odkazem v závěti
 • Role správní rady ve fundraisingu

Domácí úkol:  Telefonická kampaň

Účastníci si vyberou věci nebo služby z konkrétního programu organizace a pokusí se tyto „in kind“ dary získat formou telefonické kampaně.  Doporučujeme vybrat takové věci nebo služby, které jsou pro kampaň v dané situaci vhodné (menší dary, lákavý program apod.). Průběh telefonické kampaně (včetně popisu jednotlivých telefonátů) zpracují do písemného materiálu. Doporučená osnova práce:

 • Název činnosti/programu
 • Cíl kampaně – co, kolik, od kolika dárců
 • Cílová skupina dárců a nejméně 10 vytipovaných kontaktů s telefonními čísly
 • Záznamy z telefonátů
 • Výsledek kampaně (vyhodnocení úspěšnosti)

 

8. - 9. 12. 2020

Firemní fundraising

 • Výhody a nevýhody podpory od firemního sektoru
 • Trendy rozvoje sociální odpovědnosti firem
 • Druhy firemní podpory
 • Strategie a metody vyhledávání, oslovení a získání dárců
 • Kritéria výběru podporované organizace či projektu
 • Dlouhodobá práce s firemními dárci

Domácí úkol:  Komunikační strategie

 1. Účastníci písemně vypracují komunikační strategii s firemním dárcem (minimálně s jedním). Stanoví její cíl (co, kolik od něj chtějí získat, kdy a v jaké posloupnosti) a jak s ním budou komunikovat (metoda, čas, rozložení v plánovaném období podle stanoveného cíle).
 2. Účastníci zrealizují alespoň jedno setkání s vybraným firemním dárcem, na kterém ho o něco požádají (u neznámých dárců doporučujeme žádat o jednodušší "in kind" dar). Písemně pak vypracují vyhodnocení této schůzky (její strukturu, průběh jednání, strategické okamžiky, vybrané formulace, které na dárce zapůsobily (dobře anebo špatně), kdy schůzka drhla a naopak, kdy vše šlo hladce. Pro strukturu rozhovoru lze využít i osnovu jednání "tváří v tvář" v metodách fundraisingu v sylabu kurzu.

 

12. - 13. 1. 2021

Institucionální fundraising

 • Přehled a členění institucionálních dárců
 • Průzkum a výběr vhodných dárců
 • Příprava a zpracování projektu
 • Jak se zbavit závislosti na institucionálních dárcích

Sociální podnikání

 • Co to je sociální podnikání – členění, zkušenosti, příklady
 • Výběr projektu a jeho začlenění do struktury organizace
 • Testování proveditelnosti, efektivity a udržitelnosti projektu
 • Business plán – co obsahuje a k čemu slouží

Závěrečný domácí úkol: Fundraisingová kampaň

Účastníci vypracují písemně příklad ze své praxe. Vyberou si konkrétní fundraisingovou kampaň na které se osobně podíleli.  Výsledky kampaně nejsou rozhodující (mohla dopadnout dobře i špatně). Důležité je zpracovat, co se lze z této kampaně přiučit ve fundraisingu, nabyté zkušenosti, postupy, znalosti apod. Účastníci kampaň zpracují podle následující osnovy. Materiál doporučujeme doplnit fotografiemi, příklady dokumentů a letáků apod.   Zpracování příkladu je podmínkou pro získání certifikátu o absolvování kurzu.

Navržená osnova:

 • Jméno organizace:
 • Jméno autora:
 • Název Kampaně:
 • Popis kampaně:
 • Všeobecný popis:
 • Cílová skupina:
 • Cíle kampaně:
 • Očekávané výstupy:
 • Výsledky kampaně/Realizované výstupy:
 • Skutečně realizované dary:
 • Milníky, klíčové situace, ponaučení:
 • Technická a organizační strana kampaně – vyhodnocení:
 • Souhlas/nesouhlas s publikováním materiálu:

 

9. - 10. 2. 2021

Plánování fundraisingu

 • Proč plánovat ve fundraisingu
 • Různé tipy plánů a jejich využití
 • Analýza zdrojů a potenciálu organizace
 • Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
 • Volba strategií a výběr vhodných metod pro dosažení cílů
 • Vytvoření akčního plánu

 Etické principy fundraisingu

Prezentace závěrečných úkolů

Test

Hodnocení kurzu

Slavnostní zakončení

 

Přihlášku pošlete nejpozději do 15.8.2020. Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky! (v případě dotazů pište na team@fundraising.cz)

Kurz se bude konat ve školicích prostorách Českého centra fundraisingu, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 - zde. Vždy od 9.30 do 16.30.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora. České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.