Buď FRIN

Buď Free! Buď In! Buď FRIN!

Seminář Dárcovské prostředí v Holandsku a jeho možnosti pro české organizace 5.12.2017

 Dárcovské prostředí v Holandsku a jeho možnosti pro české organizace

Lektorka: Diana Quirschfeld
Datum a čas
: 5.12.2017, 10.00 – 16.30
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, 1. patro – Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM
Cena: 1580 Kč (cena je uvedena včetně DPH)
Kapacita semináře: max. 30 osob
Jazyk: slovenština

Holandský neziskový sektor se vlivem různých faktorů vyvíjel jinak než neziskový sektor v České republice. Dlouhodobá profesionalizace NNO, politické preference a široké zapojení veřejného sektoru přispělo k dnešní podobě neziskového a dárcovského prostředí. Co konkrétně hýbe dárcovským prostředím v Holandsku dnes? Jaké jsou hlavní trendy v oblasti získávání zdrojů a kdo jsou hlavní hráči místního dárcovském ekosystému?

Cílem semináře bude přiblížit holandský neziskový sektor, jeho vývoj a současnou podobu. Poukážeme na aktuální trendy a přeměnu z reaktivních na proaktivní organizace. Jak se může stát proaktivní i vaše organizace a v čem tomu pomůže fundraisingová strategie? Jaké jsou základní kroky k proaktivnímu přístupu ve fundraisingu?

Představíme si hlavní hráče dárcovského ekosystému v Holandsku – Ministerstvo zahraničních věcí, National Postcode Lottedy, některé holandské nadace a neziskovky. V rámci nich se podíváme na konkrétní příklady výzev, projektů a to i s ukázkami, kde a jak hledat potencionální holandské partnery v budoucnosti.

  

Diana Quirschfeld

Diana je absolventka Karlovy Univerzity, Oboru Studia občanské společnosti. V současné době působí jako fundraisingová konzultantka v Han Valk Fundraising Consultancyv Holandsku. V rámci své práce se kromě konzultací, zaměřuje na školení pro NNO v oblasti institucionálního fundraisingu, strategického plánování a mapování potencionálních dárců v evropském, ale i americkém nadačním prostředí.

Před Han Valk Fundraising Consultancy pracovala na Univerzitě ve Vídni jako asistentka akademické koordinátorky magisterského programu Master of Arts in Human Rights. V roce 2014 se stala součástí fundraisingového týmu jedné z nejdéle působících rozvojových organizací v Holandsku ICCO Cooperation. Pracovala převážně s institucionálními donory jako Nizozemské Ministerstvo zahraničních věcí, Evropská komise, nizozemské rodinné nadace, veřejné instituce jako USAID, SIDA, DFID a americké nadace jako Mastercard Foundation, Gates Foundation a další.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášku ke konkrétnímu kurzu vyplňte, prosím, zde a odešlete nejpozději 10 dní před konáním kurzu Tereze Petráčkové na email team@fundraising.cz.

Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

 

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora.

České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny  budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Těšíme se na vás. Tým Českého centra fundraisingu. 
Kontakty: team@fundraising.cz, tel.: +420 721 883 130 – Tereza Petráčková

Thank you