Buď FRIN

Buď Free! Buď In! Buď FRIN!

Nabídka jednodenních kurzů ČCF PODZIM 2017

Základy fundraisingu

LektorkaMagdalena Špačková, ČCF
Datum konání: 3. 10. 2017
Čas: 10:00 – 15:00
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena: 1450 Kč/1250 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH)

Cílem kurzu je odpovědět na základní otázky tématu Fundraising. Co je to fundraising a co vám může přinést? Jak začlenit proces fundraisingu do vaší organizace? Jaké existují metody a které z nich jsou pro vaši organizaci vhodné? Jaká je úloha fundraisera a co potřebuje od své organizace?

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatek základních informací o tématu, aby byli schopni fundraising prakticky realizovat a co nejlépe využít jeho potenciál pro rozvoj své organizace.

Na téma se podíváme jak z teoretického úhlu pohledu, tak uvedeme i příklady metod a kampaní z praxe. Kurz je určen pro začínající fundraisery.

 

Fundraising, I’m too sexy: Moderní fundraiser, moderní metody aneb jak být o fous víc sexy a jak si (taky o fous) ulehčit práci

LektorPetr FreimannBARD PR
Datum konání: 18. 10. 2017
Čas: 10.00 – 15.00
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena: 1450 Kč/1250 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH)

Moderní psychologie pracuje s termíny „FIXed“ a „GROWth“ mindset. Zatímco první termín se dá připodobnit k fundraiserovi, který bude svým dárcům donekonečna posílat složenky, ten druhý jim pošle odkaz na online platbu kartou. Růstové myšlení znamená hledání nových příležitostí, ochotu učit se novým věcem a chuť využívat maximum z toho, co moderní svět a jeho digitalizace nabízí.

„Moderní fundraiser, moderní metody“ je přednáško-workshop, který vás provede aktuálními trendy marketingové (online) komunikace. Takže jestli neznáte takové pomocníky, jako je třeba Google testmysite, a chtěli byste, je čas se zaregistrovat.

 

Sebepoznání metodou osobnostní typologie MBTI® (GPOP)

Lektorka: PaeDr. Jitka Jilemická, Konsens
Datum konání: 30. 10. 2017
Čas: 9.30 – 16.30
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena: 1950 Kč/1750 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH a je v ní započteno i vyhodnocení testu typologie + 500,-)

Mnoho úspěšných a chytrých lidí řeklo: „Až když jsem do hloubky porozuměl(a) sám(a)
sobě, svým schopnostem, preferencím i svým slabším stránkám, byl(a) jsem schopen/schopna využít naplno svůj potenciál a také lépe porozumět druhým lidem.“

Myers-Briggs typologie je dlouhodobě využívaná a v praxi osvědčená metodologie. Pomáhá pochopit odlišnosti mezi lidmi, které vyplývají z jejich vrozených preferencí. Její výhodou je srozumitelnost a poměrně snadné využití v běžném životě. Neříká co je dobře a co je špatně, nehodnotí, pouze umožňuje porozumět, proč se chováme tím či oním způsobem. Pomáhá bourat bariéry, které různost mezi nás často staví, a díky tomu i předcházet mnoha konfliktům.

Cíle:

 • Seznámit účastníky se světově nejpoužívanější typologií MBTI
 • Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací) a co z něj vyplývá pro jejich práci v organizaci.
 • Lépe pochopit nejen sebe sama, ale také porozumět odlišnostem ostatních
 • Porozumět, ve kterých dimenzích typologie mohou vznikat konflikty a jak je možné jim předcházet
 • Přenést poznatky do své práce a efektivní práce v týmu
 • Každý účastník dostane konkrétní výsledek své osobnostní typologie v podobě 20stránkové zpětné vazby i v elektronické podobě.

Metody práce: Kombinace přednášky, diskuse, praktická cvičení, zpětné vazby.

 

Individuální fundraising 

Lektor individuálního fundraisinguJan Gregor, Nadace Via
Datum konání: 1. 11. 2017
Čas: 9:00 – 12.15 (Individuální FR)
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena na půl dne (jeden kurz): 800 Kč/670 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH)

 

Individuální fundraising – jak vyhodnocovat a jak ho posunout o úroveň výš?

Workshop je zaměřený na organizace, které již individuální fundraising realizují na pokročilejší úrovni a rádi by se v práci posunuli dál. V první části se zaměříme na vyhodnocování a efektivitu jednotlivých individuálně fundraisingových metod. V druhé části se budeme zaměřovat na dvě modelové situace (upgrade a leads generation). Konkrétně: když v organizaci máme určitou skupinu jednorázových dárců a snažíme se je upgradovat na dárce pravidelné; a druhá, když již máme oslovené téměř všechny kontakty z našeho bezprostředního okolí a dostali jsme se do situace, kdy se nám nedaří získávat kontakty nové. Jak na ně?

Co si odneseme:

 • přehled v mixu individuálně fundraisingových metod a jejich efektivitě
 • tipy a ne vyhodnocování individuálního fundraisingu
 • nápady na rozšíření sítě kontaktů, na které můžeme fundraisovat a tipy pro úspěšný upgrade jednorázových dárců na pravidelné

Účastníci dostanou zadání drobného úkolu, s jehož výsledky budeme během workshopu pracovat.

 

FIREMNÍ FUNDRAISING

Lektorka: Judita Nechvátalová, Green Cat
Datum konání
: 21.11.2017
Čas: 10:00 – 13.15
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena na půl dne (jeden kurz): 800 Kč/670 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH)

Kurz je určen pro pokročilé fundraisery.

Firemní fundraising aneb „Najděte ty pravé a velkorysé firemní dárce!“

Při našem tří hodinovém setkání bleskově nahlédneme do světa firemního fundraisingu.
Bude to spíše taková ochutnávka, ale určitě zjistíte:
Koho a jak oslovit? Jaké firmy oslovit. Tipy, kde a jak získat kontakty na potenciální dárce. Jak formulovat oslovení a oslovovací strategii.
Jak se vyzbrojit na schůzku? S čím na schůzku s potenciálním dárce jít – jaké materiály, o co žádat. Kam schůzku ideálně směřovat. Na co se připravit. A jak pokračovat po první schůzce.
Připravte se na praktické rady a postřehy, doplněné kapkou nezbytné teorie a statistiky. Zaměříme se na Vaše konkrétní potřeby. Ano, budou praktická cvičení a příklady dobré praxe. Nebojte, jen tak se posunete a posílíte odvahu a rutinu.

 

Typologie pro práci s časem a typologie stresových driverů – KURZ JE ZRUŠEN!!

LektorkaIrena Swiecicki, Paramita
Datum konání: 30. 11. 2017
Čas: 10.00 – 15.00
Místo konání: Kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 604/5, Praha 1, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 20 osob
Cena: 1450 Kč/1250 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH)

Na kurzu získáte podrobnou zprávu o sobě sama na základě dvou druhů typologií. První typologie se zaměřuje na naše styly práce s časem. Je výtečným nástrojem pro sebe-reflexi a i zjištění toho, jak fungují naši kolegové / partneři a jak si můžeme vzájemně vyjít vstříc, když jsme v časové tísni. Mary Blitzer Field tento nástroj vytvořila na základě C. G. Junga.

Druha typologie popisuje naše drivery, které námi automaticky řídí ve stresových situacích.

Obě typologie nám z různých úhlů pohledu pomáhají porozumět naší osobnosti, konkrétně, jak jednáme v časové tísni či ve stresu. Stres i nedostatek času jsou každodenní součástí práce fundraisera i těch, se kterými fundraiseři vyjednávají. Čím více poznáme sebe sama a čím více porozumíme druhým, tím lépe budeme jednat.

 

Efektivní nastavení komunikace v organizaci aneb jak vést poradu a setkání v roli facilitátora

Lektor: PaeDr. Jitka Jilemická
Datum konání: I. modul: 13.12.-14.12. 2017, II. modul: 15.1.-16.1. 2018
Čas: 9.30 – 16.30
Místo konání: Dělnická 9, Praha 7, mapa zde.
Kapacita kurzu: max. 13 osob
Cena: 5100 Kč/4600 Kč pro členy Klubu (cena je uvedena včetně DPH a zahrnuje oba dva moduly, tedy 4 dny)

Tento dvoumodulový kurz zakončený certifikací vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání. Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci

Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu. Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor při řešitelském workshopu či jednání.Výstup z kurzu  budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi.  (včetně elektronické banky technik)

 Cíle   I.modul

 • Proč je komunikace na poradě někdy neefektivní a jak to změnit
 • Na co vše nezapomenout při přípravě porady
 • Základní principy efektivní facilitace, role facilitátora- aneb jak se neztratit a udržet nit
 • Co dělat v krizových situacích a jak jim předcházet

Cíle   II.modul

 • Co podporuje synergii v týmu – komunikace a skupinový mozek
 • Nabídka technik a jejich vyzkoušení
 • Sdílení zkušeností,využití v praxi

 Metody : Forma interaktivního tréninku a facilitované diskuse.Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášku ke konkrétnímu kurzu vyplňte, prosím, zde a odešlete nejpozději 10 dní před konáním kurzu Tereze Petráčkové na email team@fundraising.cz.

Každou přihlášku potvrzujeme, potvrzení o registraci posíláme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Vaše přihlášení na kurz se stává závazným v momentě potvrzení přijetí přihlášky!

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu  na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%.  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora.

České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny  budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Těšíme se na vás. Tým Českého centra fundraisingu.

Kontakty: team@fundraising.cz, tel.: +420 721 883 130 – Tereza Petráčková

Thank you