Mezinárodní organizace akvarelistů pro ČR hledá pro svůj projekt fundraisera

Pro první Mezinárodní festival akvarelové tvorby v České republice hledáme schopného fundraisera, který může být součástí realizace našeho projektu.

Festival se bude konat 3. až 5. 8. 2018 v Galerii Mánes v Praze, kde bude představeno 350 výtvarníků z celého světa věnující se akvarelové tvorbě.

V rámci festivalu proběhne i hudební kulturní program a demonstrace akvarelové tvorby od renomovaných světových umělců. 6. až 9. 8. 2018 budou plenérní výjezdy do jiných českých měst. Vystavovaná díla se poté budou přesouvat po českých městech.

Festival má mírotvorné motto a je pod záštitou celosvětové organizace akvarelistů IWS Globe www.iwsglobe.org a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR na podporu česko ukrajinských vztahů.

Mezinárodní organizace akvarelistů pro Českou republiku jako člen IWS Globe bude dle myšlenky organizace pořádat festival každé tři roky.

Kontakt: Alexandra Bryksa, Email: iwsczech@gmail.com