Buď FRIN

Buď Free! Buď In! Buď FRIN!

Lidé FRIN

Tým programu FRIN

Jana Ledvinová

Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA.

Petra Kašparová

Oblasti fundraisingu se věnuje od roku 2012, kdy absolvovala odbornou stáž v USA zacílenou právě na studium kulturního fundraisingu. Od roku 2011 spolupracuje s uznávaným českým tanečním souborem 420PEOPLE, kde působí jako produkční a fundraiser. V současnosti se mj. věnuje Nadačnímu fondu pro taneční kariéru a problematice druhé kariéry tanečníků.

Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

Magdalena Špačková

V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 1997, kdy začínala jako dobrovolník v sociální oblasti a volnočasových aktivitách pro děti a mládež z dětských domovů. V NNO pracovala jako sociální pracovník, lektor preventivních programů, na koordinátorských a produkčních pozicích převážně v kulturní a sociální oblasti.

Ondřej Zapletal

Ondřej Zapletal působí v týmu sociálního bankovnictví České spořitelny Krok za krokem. V letech 2011–15 vedl Nadaci Vodafone Česká republika. Před tím působil na vedoucích pozicích jako humanitární pracovník v Afghánistánu, Barmě, na Srí Lance a v dalších zemích. Rád leze a chodí po horách.

Mentoři programu FRIN

Lukáš Hejna

Lukáš Hejna v současné době vede Sdružení VIA, z. ú., které se zaměřuje na technologický rozvoj českých neziskových organizací a posilování jejich kapacit. Věnuje se tématu fundraisingu, zejména v online prostředí, a stojí za nástrojem DARUJME.CZ. „Na fundraisingu mě zajímá vztah a dar vnímám jako projev důvěry. Baví mě propojování online + offline světa, využití technologií a konkrétních online nástrojů vnímám jako příjemnou výzvu, která pomáhá v každodenní práci!“

Jan Látal

Jan Látal se věnuje audiovizuální tvorbě již od roku 2001. V roce 2005 ukončil magisterské studium na Literární akademii – obor interaktivní media / tvůrčí psaní. Poté studoval na FAMU, katedru Dokumentární tvorby. Je autorem zhruba 12 dokumentárních filmů vytvořených převážně pro Českou televizi. Jeho posledním filmem je celovečerní dokumentární snímek do kin Česká pivní válka. Je spoluzakladatelem tvůrčího studia Družina, které je zaměřeno na tvorbu veřejně prospěšných kampaní. V jejím rámci spolupracoval na dvou kampaních pro Stranu Zelených. Stojí také za několika úspěšnými virálními spoty (Můj hlas je zelenej, Chcete moře, Jak odstranit Zemana s Fischerem, Change your shoes). Je šťastně ženat, má jednu dceru. Rád tančí, hraje na kytaru, vymýšlí vtipy, jí a jezdí na skůtru.

Jitka Nesrstová

Jitka se fundraisingu věnuje již 14 let. Nejvíce zkušeností má se získáváním prostředků na ochranu životního prostředí, komunitní projekty a rozvoj neziskových organizací. V letech 2003–2006 a 2010–2015 vedla fundraisingové oddělení Greenpeace, mezitím řídila fundraising v Nadaci VIA. Podílela se na rozjezdu platforem darujme.cz a TechSoup CZ. Je oblíbenou lektorkou v tématech týkajících se fundraisingu a marketingu neziskových organizací a spoluzakladatelkou Koalice za snadné dárcovství sdružující přední české neziskovky. Jitka je v prvé řadě ekologickou aktivistkou, která podporuje řadu zelených neziskovek (Greenpeace, Hnutí DUHA, Auto*mat či Nesehnutí).

Judita Nechvátalová

Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. Před tím působila ve velké reklamní agentuře a měla na starosti velké klienty z ČR i korporátní značky. Její vášní je ekologie, příroda a záchrana tvorů, věcí i ideálů.

Jan Gregor

Jan v současné době pracuje jako programový ředitel Nadace Via a věnuje se konzultační činnosti v oblasti fundraisingu a organizačního rozvoje. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Od roku 2012 vede koalici Za snadné dárcovství, jejíž priority jsou v advokační činnosti, ve sdílení fundraisingového know-how mezi členskými organizacemi a networkingu.

Michal Veselý

Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. Je členem výkonného výboru Business Leaders Fóra. Mezi jeho zkoušenosti patří příprava a řízení mezinárodních projektů financovaných z LIFE+ a Europe Aid, zkušenosti s firemním fundraisingem a rozvojem vztahů s velkými korporátními partnery jako Škoda Auto, Skanska či Siemens, zkušenosti s přípravou major donors campaign i marketingem zaměřeným na eventy či služby. V poslední době se věnuje zejména rozvoji mezinárodních vztahů.

Dalibor Tomko

Posledních 16 let se učil za pochodu v pestré směsi organizací, od pořádání historických slavností a simulovaných konferencí OSN, přes strategický consulting v nadnárodních korporacích a rozvoj obchodních příjmů v Comic Relief (zábavním a největším fundraiserovi v Británii), po práci na inovačních týmech a tématech společensky prospěšného podnikání, hlavně v Londýně, Praze a Hradci Králové.

Michaela Kreuterová

Michaela Kreuterová pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraisingu se věnuje od roku 2011, kdy začala v humanitární organizaci ADRA jako vedoucí komunikace vést i fundraising. Nasbírala zkušenosti jak s prací s individuálními a firemními dárci, tak s pořádáním fundraisingových akcí. V Nadaci Via se zaměřuje na fundraising od velkých dárců. „Mám ráda lidi a na fundraisingu se mi líbí to, že propojuje lidi z mnoha světů – z nezisku, z byznysu, individuální dárce, i ty, kteří potřebují podporu. A nejvíc mě baví, že spolu s dárci můžu měnit svět k lepšímu.“

Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček vystudoval obor Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU vBrně, kde také získal doktorský titul. Od roku 2008 je finančním ředitelem konsorcia Frank Bold (dříve Ekologického právního servisu a Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o.). V rámci této práce má odpovědnost za finance a zázemí mezinárodní právnické firmy o více než 50 zaměstnancích. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem.

Jana Havlenová

Jana Havlenová pracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu a marketingu v Domově Sue Ryder. Fundraisingem se zabývá od roku 2008, má mnoho zkušeností s jeho zaváděním do života neziskové organizace a konkrétním využitím pro řízení a strategické plánování. Nasbírala velké množství praktických zkušeností a znalostí z oblasti individuálního a firemního dárcovství, organizovala řadu společenských, kulturních a sportovních charitativních akcí. Absolvovala stáž v Sue Ryder ve Velké Británii zaměřenou na fundraising a rozvoj organizace, lektorsky se podílela na vedlejší specializaci Státní správa a neziskový sektor na VŠE, jako konzultant spolupracuje se Sanek Ponte. Fundraising ji baví širokou škálou příležitostí a prostorem pro kreativitu.

Marek Havrda

Ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Působil v think-tankcích a Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a využití behaviorální ekonomii a experimentálních přístupů pro tvorbu politiky. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat – neopas.com.

Thank you