Buď FRIN

Buď Free! Buď In! Buď FRIN!

FRIN.cz

FRIN.cz je praktický portál pro podporu fundraisingu.

Jsme přesvědčeni o tom, že rozvoj filantropie v České republice nejvíc záleží na kvalitě práce organizací, které se o zájem a podporu soukromých dárců ucházejí. Tradice a kultura dárcovství jistě hraje svou roli, ale kvalita práce fundraiserů hraje roli mnohem významnější.

Smyslem programu FRIN.cz je nabídnout praktickou pomoc a oporu organizacím, které chtějí naplnit své vize a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, jestli na ně bude vypsána grantová výzva.

Buďte IN! Buďte FR-IN!

Thank you